Samorząd Szkolny


Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

 

 

Zastępca Przewodniczącej

 

 

Skarbnik

 

   Sekretarz:

 

 

Opiekunowie Samorządu:

  

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd działa w oparciu o art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. – Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm. oraz zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Działalność samorządu wspiera i nadzoruje opiekun tj. nauczyciel wybrany przez uczniów.

 

§ 1
Cele i zadania:
Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami, zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności. Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie oraz wzbogacanie jej tradycji.

 

§ 2
Zadania samorządu:

 • Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego pełniania obowiązków szkolnych.
 • Przedstawianie dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców opinii oraz potrzeb społeczności uczniowskiej.
 • Współdziałanie z dyrektorem, radą pedagogiczną, radą rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.
 • Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
 • Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym (za przebieg dyskotek, spotkań na terenie szkoły odpowiedzialny jest samorząd).
 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole.
 • Zapobieganie konfliktom  miedzy uczniami.
 • Ponoszenie współodpowiedzialności za pracę nad kształceniem i wychowaniem: wyrabianie potrzeb poznawczych, wyzwalanie twórczej aktywności, wdrażanie do samodzielnych poszukiwań, zaszczepianie i pielęgnowanie pozytywnych cech charakteru: odpowiedzialność, obowiązkowość, samodzielność uczciwość, godność, wrażliwość, wyrabianie nawyków i umiejętności: organizowania własnego czasu, samokontroli, pracy nad doskonaleniem własnej osoby, rozumieniem własnego życia i życia innych ludzi, zachowania swojej indywidualności przy systematycznym jej doskonaleniu,samooceny efektów swej sprawności i skuteczności działania,prezentowania poczucia tożsamości narodowej i kulturowej, wdrażanie do: życia w prawdzie, cenienia wolności i dobra, dostrzegania piękna świata, ćwiczenia woli, kierowania własnym rozwojem intelektualnym, moralnym, kształtowania własnego charakteru, kierowania się miłością w kontaktach międzyludzkich.
 • Organizowanie kontaktów z samorządami uczniowskimi i społecznościami uczniowskimi innych szkół w celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami spoza szkoły prezydium może zaprosić na swoje posiedzenie przedstawicieli samorządów uczniowskich innych szkół.

§ 3
Uprawnienia Samorządu:

Samorząd uczniowski może przedstawić dyrektorowi, radzie pedagogicznej, radzie rodziców opinie i wnioski we wszystkich sprawach szkoły, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi,
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające rozwijanie i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 • prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej,
 • prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
 • prawo do udzielania uczniom nagany i pochwały,
 • prawo do tworzenia własnych funduszy i dysponowania nimi w porozumieniu z opiekunem samorządu,
 • prawo do uczestnictwa w decyzjach władz szkolnych w sprawach przyznawania stypendiów i zasiłków pieniężnych,
 • prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz rady rodziców,
 • prawo do udzielania w uzasadnionym przypadku poręczenia za ucznia, któremu grozi kara dyscyplinarna,
 • prawo powołania sądu koleżeńskiego dla rozstrzygania sporów i konfliktów.

 

§ 4
Organami samorządu są:

 

 • Ogólne zebranie uczniów
 • Uczniowska rada szkolna (prezydium samorządu uczniowskiego)
 • Samorząd uczniowski poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizację uprawnień statutowych. Szkoła jest wspólnym dziełem nauczycieli i uczniów, gdzie panuje wzajemna życzliwość, tolerancja, zrozumienie, zaufanie i skuteczna komunikacja pomiędzy uczniami a nauczycielami.

 

 

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

 

Wrzesień

1. Wybory Samorządu Uczniowskiego.
2. Przygotowanie planu pracy.
3. Dzień chłopaka – uroczystości w klasach.

 

Październik

1. Udział w akademii z okazji Święta Edukacji Narodowej.
2. Konkurs plastyczny: Portret nauczyciela.
3. Wesołe przebranie – 29 października przychodzimy do szkoły przebrani.
4. Dzień spódnicy ( dziewczyny przychodzą do szkoły w spódniczkach) – 30 październik
5. Zabawa halloween dla klas starszych.

 

Listopad

1. Światowy dzień pluszowego misia.
- w tym dniu przynosimy do szkoły swoje pluszowe misie
- Poczytaj mi koleżanko, kolego! (zajęcia czytelnicze w klasach I,II,III)

2. 20 listopada przychodzimy do szkoły ubrani w dresy - tzw. Dzień Dresa

3. Wróżby andrzejkowe. Zabawa taneczna dla klas starszych.


Grudzień 
1. Spotkanie z Mikołajem.
2. Konkurs plastyczny: Portret Mikołaja.

 

Luty
1. Poczta walentynkowa. Ubieramy się na czerwono.

 

Marzec
- Święto kobiet – uroczystości w klasach.
- Przygotowujemy wiosenne gaiki.

 

Kwiecień
- Dzień Ziemi – lekcje w plenerze. Ubieramy się na zielono.
- Konkurs plastyczny : Wielkanocna ozdoba.

 

Maj 
- Prezentacje artystyczne: Mam talent . Występy na pikniku rodzinnym.

Czerwiec
- Dzień Dziecka i Święto Samorządu Uczniowskiego - prezentacje klas
- Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego - przygotowanie sprawozdania.
- Apel – podsumowanie pracy samorządu uczniowskiego.

 

WESOŁE STYLIZACJE

Samorząd Uczniowski zaproponował uczniom aby w poniedziałek - 29 października założyć do szkoły ciekawy strój, maskę, przebranie. Niektórzy uczniowie założyli stroje halloweenowe, kapelusze czy maski, dziewczynki ubrane były w kolorowe sukienki. Na przerwach było bardzo wesoło i  każdy chciał jak najlepiej zaprezentować swój strój.

 

1wesole_stylizacje.JPG2wesole_stylizacje.JPG3wesole_stylizacje.JPG4wesole_stylizacje.JPG5wesole_stylizacje.JPG6wesole_stylizacje.JPG
 

 

KONKURS "PORTRET NAUCZYCIELA"

Samorząd Uczniowski dziękuje uczniom, którzy przygotowali prace na konkurs plastyczny pt: "Portret nauczyciela".

Komisja konkursowa po długich naradach wybrana spośród wielu ciekawych prac trzy projekty.

Zwycięzcy konkursu to:

 • Karolina Płatek - I miejsce
 • Wojciech Jarosz - II miejsce
 • Borys Frączek - III miejsce

Wyróżnieni uczniowie podczas akademii z okazji Święta Edukacji Narodowej otrzymali nagrody.

1portret nauczyciela.JPG2portret nauczyciela.JPG3portret nauczyciela.JPG4portret nauczyciela.JPG5portret nauczyciela.JPG6portret nauczyciela.JPG7portret nauczyciela.JPG

 

KONKURS "WIELKANOCNA OZDOBA"

Samorząd Uczniowski podczas apelu ogłosił wyniki konkursu: Wielkanocna ozdoba.


I miejsce -  Julia Surma 
II miejsce - Iga Nowak 
III miejsce - Kasia Majewska


Gratulujemy! Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za przygotowanie pięknych prac. 
- Samorząd Uczniowski

 

 

KONKURS PLASTYCZNY "ZIMOWY KRAJOBRAZ"

W styczniu tego roku w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny pt: "Zimowy krajobraz". Organizatorem tego konkursu był Samorząd Uczniowski. Spośród wielu ciekawych prac komisja konkursowa wybrała trzy interesujące obrazki. Podczas apelu szkolnego przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Cyprian Cichoń ogłosił wyniki konkursu. Wybrano prace: Leny Kaczorek, Karoliny Płatek i Natalii Dyraga. Dziewczynki otrzymały nagrody. Dziękujemy za udział w konkursie.

 

1zimowy_krajobraz.JPG2zimowy_krajobraz.JPG3zimowy_krajobraz.JPG

 

 

KONKURS "ŚWIĄTECZNA OZDOBA"

Samorząd Uczniowski składa serdeczne podziękowania dzieciom, które przygotowały prace na konkurs " Świąteczna ozdoba".
Wszystkie prace były bardzo interesujące, starannie i pomysłowo wykonane. Ozdoby zostały zaprezentowane na wystawie w naszej szkole. Komisja konkursowa podczas świątecznego spotkania społeczności szkolnej przedstawiła wyniki konkursu oraz rozdała wszystkim uczestnikom konkursu nagrody - słodkie niespodzianki.


Wyniki konkursu:

 • I miejsce - Iga Nowak
 • II miejsce - Weronika Hyla
 • III miejsce - Oliwia Wdowik


Gratulujemy!

1ozdoba.JPG2ozdoba.JPG3ozdoba.JPG4ozdoba.JPG5ozdoba.JPG6ozdoba.JPG7ozdoba.JPG8ozdoba.JPG9ozdoba.JPG10ozdoba.JPG11ozdoba.JPG12ozdoba.JPG13ozdoba.JPG14ozdoba.JPG15ozdoba.JPG16ozdoba.JPG17ozdoba.JPG18ozdoba.JPG19ozdoba.JPG20ozdoba.JPG21ozdoba.JPG22ozdoba.JPG

 

 

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO: POLSKA ZŁOTA JESIEŃ. 

 •    I miejsce - Aleksander Zygmuntowski
 •    II miejsce - Lena Kaczorek
 •    III miejsce - Nikola Klusa

  

1konkurs_jesien.JPG2konkurs_jesien.JPG3konkurs_jesien.JPG4konkurs_jesien.JPG5konkurs_jesien.JPG6konkurs_jesien.JPG

 

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO: Portret nauczyciela.

 • I miejsce: Lena Kaczorek
 • II miejsce: Zuzanna Tyrała
 • III miejsce: Maciej Jarosz

1konkurs_portret.JPG2konkurs_portret.JPG3konkurs_portret.JPG

 

WYSTAWA PRAC - PROJEKT Z KLOCKÓW LEGO

1lego.JPG2lego.JPG3lego.JPG4lego.JPG5lego.JPG6lego.JPG7lego.JPG8lego.JPG9lego.JPG10lego.JPG11lego.JPG12lego.JPG13lego.JPG14lego.JPG15lego.JPG16lego.JPG17lego.JPG18lego.JPG19lego.JPG20lego.JPG21lego.JPG22lego.JPG23lego.JPG24lego.JPG

 

 

OZDOBA ŚWIĄTECZNA

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs "Ozdoba świąteczna". Rada Samorządu Uczniowskiego wybrała i nagrodziła autorów najciekawszych prac.


I miejsce: Aleksandra Zok, Alicja Mazurek

II miejsce: Nicola Plisak, Marta Staniecka

III miejsce: Patryk Szczypa, Kamila Mazan.


Dziękujemy uczniom za przygotowanie ciekawych prac konkursowych - Samorząd Uczniowski

 

P1060349 [640x480].JPGP1060350 [640x480].JPGP1060351 [640x480].JPGP1060352 [640x480].JPGP1060353 [640x480].JPGP1060354 [640x480].JPGP1060356 [640x480].JPGP1060357 [640x480].JPG

 

MÓJ OBRAZEK

Pod koniec maja uczniowie naszej szkoły przygotowywali prace plastyczne o dowolnej tematyce. Każdy mógł zaprezentować swoje zdolności plastyczne. Wśród wielu prac wybrano najciekawsze.

 A oto wyniki konkursu:

I miejsce: Emilia Jasińska

II miejsce: Julia Suberlak

III miejsce: Natalia Frączek   

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za przygotowanie ciekawych prac.

 

moj_obrazek.JPG

 

DZIEŃ ZIEMI 

22 kwietnia to Dzień Ziemi. W tym dniu uczennice klasy VI odwiedziły w klasach swoich młodszych i starszych kolegów oraz koleżanki. Przypomniały dzieciom jak ważna jest ochrona przyrody. Wskazały, w jaki sposób każdy z nas może dbać o ziemię. Zaapelowały do uczniów aby troszczyli się o przyrodę bo przecież od wszystkich, a szczególnie młodych zależy przyszłość naszej planety! 
Dzieci przygotowywały w tym dniu prace plastyczne: "Ziemia w przyszłości". Niektórzy uczniowie również w domu pracowali wytrwale tworząc pomysłowe prace plastyczne. Rysunki zaprezentowano na wystawie.


Pamiętajmy: "Nasza Ziemia jest piękna i najbliższa, bo nasza!"

 

1dzien_ziemi.JPG2dzien_ziemi.JPG3dzien_ziemi.JPG4dzien_ziemi.JPG5dzien_ziemi.JPG6dzien_ziemi.JPG7dzien_ziemi.JPG
 

 

KONKURS ARTYSTYCZNY "WIELKANOCNE OZDOBY"

 

Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie biorą udział w różnorodnych konkursach. Ostatni zorganizowany przez Samorząd Uczniowski to konkurs artystyczny " Wielkanocne ozdoby". Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się pomysłowością. Prace były bardzo ciekawe. Ozdoby pięknie prezentowały się na wystawie. Zajączki, baranki, kurczaczki, kolorowe i błyszczące jajka przypominały nam, że nadchodzą już Święta Wielkanocne. Nasi młodzi artyści nie po raz pierwszy udowodnili, że są bardzo utalentowani. Za przygotowanie prac dzieci otrzymały niespodzianki. Komisja konkursowa wybrała prace: Amelki Sołtysik, Marty Stanieckiej i Wiktorii Gawron. 
Dziewczynki otrzymały również nagrody.
"Kurczaki, zajączki, jajka malowane, z koszyczka spogląda cukrowy baranek " - Wesołych Świąt!

 

1wielkanocne_ozdoby.JPG2wielkanocne_ozdoby.JPG3wielkanocne_ozdoby.JPG4wielkanocne_ozdoby.JPG5wielkanocne_ozdoby.JPG6wielkanocne_ozdoby.JPG7wielkanocne_ozdoby.JPG8wielkanocne_ozdoby.JPG9wielkanocne_ozdoby.JPG10wielkanocne_ozdoby.JPG11wielkanocne_ozdoby.JPG12wielkanocne_ozdoby.JPG13wielkanocne_ozdoby.JPG14wielkanocne_ozdoby.JPG15wielkanocne_ozdoby.JPG16wielkanocne_ozdoby.JPG17wielkanocne_ozdoby.JPG

 

 

WIOSENNY GAIK

 

Z okazji I Dnia Wiosny Samorząd Uczniowski zaproponował uczniom przygotowanie wiosennych gaików - gałązek ozdobionych kwiatami z bibuły i wstążkami. Nasi uczniowie wykonali wiele ładnych i kolorowych gaików. Uczniowie, którzy otrzymali niespodzianki za przygotowanie prac to: Julia Kukuła, Kamila Gawron i Oliwia Wdowik. Wykonane prace zaprezentowano na wystawie.
Dzieci niosły gaiki w trakcie pierwszego dnia wiosny.

 

1wiosenny gaik.JPG2wiosenny gaik.JPG3wiosenny gaik.JPG4wiosenny gaik.JPG5wiosenny gaik.JPG6wiosenny gaik.JPG7wiosenny gaik.JPG8wiosenny gaik.JPG9wiosenny gaik.JPG

 

 

KONKURS PLASTYCZNY "PROJEKT STROJU - WIOSNA 2016"

 

Przed dniem kobiet Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs plastyczny: Projekt stroju- Wiosna 2016. Uczniowie przygotowali wiele ciekawych i pomysłowych prac. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego postanowili wyróżnić prace: Aleksandry Zok, Oliwii Wdowik, Piotra Kostrzewy i Adasia Kostrzewy. 

Dzieci otrzymały upominki. Projekty strojów można było podziwiać na wystawie.

 

1wiosna_2016.JPG2wiosna_2016.JPG3wiosna_2016.JPG4wiosna_2016.JPG5wiosna_2016.JPG6wiosna_2016.JPG7wiosna_2016.JPG8wiosna_2016.JPG

 

KONKURS PLASTYCZNY "MOJA BABCIA. MÓJ DZIADEK"

 

Samorząd Uczniowski zaproponował wszystkim dzieciom z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka wykonanie pracy plastycznej pt: "Moja Babcia. Mój Dziadek". Dzieci przygotowały wiele ciekawych i pomysłowych prac plastycznych. Wszystkie prace zostały zaprezentowane na wystawie na szkolnym korytarzu. Rada Samorządu Uczniowskiego wybrała najciekawsze.

 • Miejsce I - Zuzanna Tyrała
 • Miejsce II - Piotr Kostrzewa i Adam Kostrzewa
 • Miejsce III - Jonatan Jarczak i Wojtek Dobrowolski

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. 
Samorząd Uczniowski

1babcia.JPG1babcia_konkurs.JPG2babcia.JPG2babcia_konkurs.JPG3babcia.JPG3babcia_konkurs.JPG4babcia.JPG4babcia_konkurs.JPG5babcia.JPG5babcia_konkurs.JPG6babcia.JPG6babcia_konkurs.JPG7babcia.JPG7babcia_konkurs.JPG8babcia.JPG8babcia_konkurs.JPG9babcia_konkurs.JPG

 

GRUDNIOWY KONKURS PLASTYCZNY

 

W grudniu Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs plastyczny " Kartka z okazji świąt Bożego Narodzenia". Uczniowie chętnie uczestniczyli w tym konkursie. Prace były piękne, pomysłowo wykonane. Wszystkie kartki  można było oglądać na wystawie. Komisja konkursowa w składzie Pani Dyrektor Marta Czapla i Rada Samorządu Uczniowskiego wybrała trzy prace plastyczne. Zwycięzcami konkursu zostali: Aleksandra Zok, Kinga Niedbała i Jan Fiedor. Uczniowie otrzymali upominki. 

Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursach organizowanych przez Samorząd Uczniowski. 

                                    

 

1konkurs_kartka.JPG2konkurs_kartka.JPG3konkurs_kartka.JPG4konkurs_kartka.JPG5konkurs_kartka.JPG6konkurs_kartka.JPG7konkurs_kartka.JPG8konkurs_kartka.JPG

 

HALLOWEEN

 

Halloween w naszej szkole to nie tylko bal przebierańców ale także poznawanie tej tradycji po angielsku już od najmłodszych lat. Uczniowie wczuli się w klimat tej uroczystości poprzez słuchanie angielskich piosenek, ćwiczenia wykorzystujące słownictwo z Halloween oraz projekty, które zawidniały na korytarzu naszej szkoły. 

1HALLOWEEN.JPG2HALLOWEEN.JPG3HALLOWEEN.JPG4HALLOWEEN.JPG5HALLOWEEN.JPG6HALLOWEEN.JPG7HALLOWEEN.JPG8HALLOWEEN.JPG9HALLOWEEN.JPG10HALLOWEEN.JPG11HALLOWEEN.JPG12HALLOWEEN.JPG13HALLOWEEN.JPG

 

 

DZIEŃ CHŁOPAKA 

 

1dzien_chlopaka.JPG2dzien_chlopaka.JPG3dzien_chlopaka.JPG4dzien_chlopaka.JPG5dzien_chlopaka.JPG6dzien_chlopaka.JPG7dzien_chlopaka.JPG8dzien_chlopaka.JPG9dzien_chlopaka.JPG10dzien_chlopaka.JPG

 

DYSKOTEKA Z OKAZJI DNIA CHŁOPAKA - 30 WRZEŚNIA 2015r.

 

1dyskoteka.JPG2dyskoteka.JPG3dyskoteka.JPG4dyskoteka.JPG5dyskoteka.JPG6dyskoteka.JPG7dyskoteka.JPG8dyskoteka.JPG

 

 

 

8 MAJA - DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK

 

8 maja jest Ogólnopolskim Dniem Bibliotekarza i Bibliotek. Inicjatywa ta została zapoczątkowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Od 8 maja rozpoczyna się Tydzień Bibliotek, podczas których bibliotekarze organizują konferencje, warsztaty i spotkania dla czytelników.  Uczniowie naszej szkoły pamiętali o tym ważnym dniu i dla naszych miłych pań bibliotekarek przygotowali kartki z życzeniami. W trakcie zajęć świetlicowych dzieci wykonywały prace plastyczne przedstawiające bohaterów swoich ulubionych książek. Każdy mógł malować i rysować. W "Tygodniu Bibliotek" odbędą się w naszej świetlicy zajęcia pt: " Z książką za pan brat".

 

  "Zrób sobie przerwę od telewizora,

   odejdź na dłużej od monitora,

  bo w bibliotece na Ciebie czeka

  książka - prawdziwy przyjaciel człowieka!"

 

 

1bibliotekarz.JPG2bibliotekarz.JPG3bibliotekarz.JPG4bibliotekarz.JPG5bibliotekarz.JPG6bibliotekarz.JPG7bibliotekarz.JPGbiblioteka.JPG

 

 PISANKI, KRASZANKI, JAJKA MALOWANE

 

31 marca 2015r. tuż przed Świętami Wielkanocnymi podczas apelu Pani Dyrektor Marta Czapla wręczyła słodkie niespodzianki wszystkim uczestnikom konkursu "Pisanki, kraszanki,jajka malowane". Komisja konkursowa postanowiła nie przyznawać I,II,III miejsca. Wszystkie prace konkursowe były przepiękne, ciekawie i starannie wykonane. Wielkanocne ozdoby mogliśmy podziwiać na wystawie w naszej szkole. Zapraszamy do oglądania prac na szkolnej stronie internetowej. Samorząd Uczniowski złożył Pani Dyrektor, nauczycielom i pracownikom szkoły świąteczne życzenia.

Wesołych Świąt!

życzy Samorząd Uczniowski

 

1pisanki.JPG2pisanki.JPG3pisanki.JPG4pisanki.JPG

 

KONKURS ARTYSTYCZNY

Z okazji zbliżającego się dnia kobiet Samorząd zaproponował dziewczynkom konkurs artystyczny. Konkurs polegał na wykonaniu z różnego rodzaju materiałów (np. koralików, papieru, makaronów) biżuterii. Dziewczynki przygotowały przepiękne naszyjniki, pierścionki, kolczyki i bransoletki. Pomysłowe ozdoby podziwialiśmy podczas przerw. Nasze projektantki wyglądały wspaniale!
Samorząd Uczniowski wyróżnił prace: Dagmary Skibińskiej z zerówki, Zuzanny Kot z klasy I i Marty Gwóźdź z klasy II.


Wszystkim uczestniczkom konkursu dziękujemy! Mamy nadzieję, że w przyszłości zostaną sławnymi projektantkami!
Samorząd Uczniowski

 

1konkurs_art.JPG2konkurs_art.JPG3konkurs_art.JPG4konkurs_art.JPG5konkurs_art.JPG6konkurs_art.JPG7konkurs_art.JPG8konkurs_art.JPG9konkurs_art.JPG10konkurs_art.JPG
 

 

WALENTYNKI 

Po feriach w naszej szkole Samorząd Uczniowski rozdawał KARTKI WALENTYNKOWE. Piękne kartki pełne serdecznych życzeń i wierszyków sprawiły dzieciom wiele radości. Dzieci otrzymały słodką niespodziankę. Wszyscy wesoło spędzili ten pierwszy dzień po feriach. 

 

1walentynki.JPG2walentynki.JPG3walentynki.JPG4walentynki.JPG5walentynki.JPG6walentynki.JPG7walentynki.JPG8walentynki.JPG
 

 

SZKOLNY REKORD

 

12 listopada to Światowy Dzień Bicia Rekordów.

Samorząd Uczniowski zaproponował uczniom z klas młodszych i przedszkolakom wykonanie białych i czerwonych kwiatów. Dzieci na zajęciach świetlicowych i przedszkolaki na swoich zajęciach odrysowywały szablon kwiatka i wycinały z białych i czerwonych kartek papieru. Wszyscy mieli za zadanie w ciągu 30 minut wyciąć jak najwięcej papierowych kwiatów. Zostały one później ułożone w kształt flagi. Biało czerwona kompozycja została umieszczona na gazetce w świetlicy szkolnej. Uczniowie chętnie uczestniczyli w biciu tego rekordu. Wycięli 235 kwiaty. Podczas pracy dzieci dowiedziały się jak doszło do powstania Księgi Rekordów Guinnessa. Samorząd Uczniowski zaproponował wszystkim uczniom z  zapoznanie się z różnymi rekordami Guinnessa. 

 

1szkolny_rekord.JPG2szkolny_rekord.JPG3szkolny_rekord.JPG4szkolny_rekord.JPG5szkolny_rekord.JPG6szkolny_rekord.JPG7szkolny_rekord.JPG8szkolny_rekord.JPG

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych