Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mierzęcicach jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową prowadzoną przez Gminę Mierzęcice. Cykl kształcenia w szkole trwa sześć lat. W tym wyjątkowym miejscu Dzieci czują się bezpiecznie, a dzięki właściwemu podejściu Kadry Pedagogicznej wiedza zostaje przekazana z najwyższą starannością.

 


Dyrektorem szkoły jest Pani mgr Marta Czapla.


Dyrektor, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły wspomagają wszechstronny rozwój każdego ucznia oraz zapewniają wysoki poziom kształcenia, poprzez realizację programów nauczania zgodnych z podstawą programową. Gwarantują dzieciom życzliwe i podmiotowe traktowanie oraz poczucie bezpieczeństwa – realizują wewnątrzszkolny program „Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo”. Umożliwiają każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu na miarę jego możliwości
i stale rozwijają zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez szereg zajęć pozalekcyjnych t.j.

 • dodatkowy język niemiecki w klasie III,
 • język angielski w klasie „0”
 • zajęcia wokalno – taneczne i teatralne,
 • zajęcia sportowe,
 • koła językowe,
 • koło historyczne,
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki,
 • nauka gry na instrumentach,
 • zajęcia taneczne,
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową,
 • zajęcia logopedyczne,
 • warsztaty naukowe i kulturalno - oświatowe i szereg innych.

 

Szkoła zapewnia wysoki poziom nauczania, naukę dwóch języków obcych (j.angielski, j.niemiecki). Udział uczniów w zajęciach dodatkowych pozwala im zdobywać ogromne osiągnięcia w różnorodnych konkursach: przedmiotowych, artystycznych, sportowych na szczeblu gminy, powiatu i kraju. Szkoła realizuje wiele projektów i programów nie tylko unijnych ale również ministerialnych, kuratoryjnych i ogólnopolskich- „Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń”, „Szkoła w ruchu”, „Lekki tornister”, „ Mam 6 lat”.
Szkoła gwarantuje uczniom i ich rodzicom szeroko rozumianą pomoc psychologiczno – pedagogiczną oraz socjalną. Jest otwarta na potrzeby rodziców (świetlica z dożywianiem czynna w godzinach od 7.00 do 16.00) oraz środowiska lokalnego. Szkoła stale wzbogaca swoją bazę lokalową i dydaktyczną co znacznie poprawia komfort pracy i nauki dzieci.
Współpraca nawiązana z Agencją Rynku Rolnego pozwoliła na realizację programów „Szklanka mleka” oraz „Owoce w szkole”.


Nasza szkoła jest super, w niej „uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia, uczymy się, aby wiedzieć, działać, żyć wspólnie i być”.

 

1szkola_sp2.jpg2szkola_sp2.jpg3szkola_sp2.jpg4szkola_sp2.jpg

 

 

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu. Chcesz dowiedzieć się więcej: dokumenty GDPR.

Akceptuję politykę tej strony:
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk